Domov - Výzvy

Výzvy

Oblasti podpory

Cieľom je rozvíjať témy, ktorých dlhodobá a systematická podpora predstavuje prínos nielen pre jednotlivca, ale aj spoločnosť.

Sociálna a zdravotná pomoc

Sociálna a zdravotná pomoc

Podpora dobrovoľníctva

Podpora dobrovoľníctva

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Viac o oblastiach podpory