Domov - Novinky - Dôverujeme práci a prínosu nízkoprahových programov pre deti a mládež
Novinky

Dôverujeme práci a prínosu nízkoprahových programov pre deti a mládež

Dôverujeme práci a prínosu nízkoprahových programov pre deti a mládež

Do štvrtého ročníka grantového programu Nadačného fondu Kaufland Nízkoprahové programy pre deti a mládež  bolo predložených rekordných 34 projektových zámerov organizácií, ktoré deťom a mladým ponúkajú nízkoprahové programy. Projekty 4 organizácií z dôvodu nesplnenia základných podmienok grantového programu neboli zaradené do hodnotenia. 3-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupkyne spoločnosti Kaufland Slovensko a dvoch sociálnych pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami s priamou prácou s deťmi a mládežou v nízkoprahových kluboch odporučila z 30 hodnotených projektov požadujúcich sumu 84 438,70 € podporiť 11 projektov celkovou sumou 30 000 €.

Do programu predložili svoje zámery nízkoprahové programy z rôznych regiónov a miest zo všetkých krajov, aj skúsené organizácie s dlhoročnými skúsenosťami. Pre hodnotiacu komisiu bolo náročné z toľkého množstva predložených projektov vybrať k podpore obmedzený počet, hľadali a oceňovali nadstavbové aktivity. V ideálnej situácii by všetkým deťom a mladým v mestách či menších obciach, ktorí nemajú svoj voľný čas organizovaný, dopriali otvorený bezpečný priestor pre stretnutia s kamarátmi, trávenie času a možnosť s dôverou zdieľať svoje ťažkosti, starosti, aj radosti s odbornou pomocou dospelého.

Hodnotiacu komisiu oslovil zámer sociálnych pracovníkov Mesta Ružomberok, ktorí v 4 lokalitách mesta budú prostredníctvom služieb mobilného nízkoprahu v karavane oslovovať nové skupiny detí a mladých, spoločne v lete pripravia komunitné  podujatia a dobrodružné výlety a neskôr sa budú môcť stretávať v kluboch. Združenie STORM v Nitre predstavilo zámer zapojiť deti a mladých do spolutvorby svojho okolia a prostredia. Deti navštevujúce nízkoprah v spolupráci so žiakmi z Reedukačného centra, ktorí nemajú možnosť angažovania sa, vytvoria spoločné umelecké dielo na stene nízkoprahového klubu a získajú tak zážitok z realizácie a prezentácie vlastného nápadu na komunitnom podujatí.

Vďaka finančným príspevkom z Nadačného fondu Kaufland 11 podporených nízkoprahových programov poskytne 1520 deťom a mladým v rôznych mestách a obciach v 7 krajoch Slovenska možnosť zmysluplne tráviť svoj čas v bezpečnom prostredí, nadviazať a upevniť kamarátske vzťahy, zažiť nové, nepoznané a obohacujúce aktivity, workshopy, kurzy. Nízkoprahové programy rozšíria ponuku klubových činností, pripravia rôznorodé tematické pobytové a denné tábory počas letných mesiacov. Pracovníci a pracovníčky, dobrovoľníčky a dobrovoľníci pôsobiaci v regionálnych nízkoprahových programoch získajú príležitosť na odborný rast a osobnostný rozvoj prostredníctvom skupinových vzdelávaní a supervízií.

Podporeným gratulujeme a želáme dobrú energiu do spoločného času s deťmi a mladými.

Zoznam podporených projektov nájdete TU

Úplné znenie výzvy je dostupné TU

Zdroj foto: Mládež ulice