Domov - O Nadačnom fonde

O Nadačnom fonde

O Nadačnom fonde

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018 ako vyústenie zjednotenia filantropických aktivít a spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Činnosť Nadačného fondu tak prirodzene nadväzuje na aktivity Kauflandu v oblastiach podpory pestrého a vyváženého stravovania; podpory dobrovoľníctva či sociálnej pomoci. Cieľom je dané oblasti aj naďalej systematicky podporovať a ďalej ich rozvíjať, tak, aby boli prínosom nielen pre jednotlivcov, ale aj spoločnosť.

O Nadačnom fonde
O Nadačnom fonde

Účel fondu je napĺňaný priamo cez podporu partnerských projektov mimovládnych organizácií, , s ktorými dlhodobo spolupracujeme a spoločne prispievame k zlepšeniam a pozitívnym zmenám v oblastiach ich pôsobenia. Takýmito partnermi sú Slovenský Červený kríž či občianske združenie Skutočne zdravá škola. Ďalej je činnosť fondu napĺňaná cez otvorené grantové programy, kam spadajú aj zamestnanecké programy Sľubné talenty či Kaufland pomáha. V neposlednom rade ide aj podporou individuálnych žiadateľov.

Naše hodnoty

Dynamika

Dynamika

Dynamika je sila, pomocou ktorej zlepšujeme dobré a vytvárame nové. Vyžaduje si ochotu a schopnosť meniť sa, ako aj odhodlanie preberať zodpovednosť. V tom je naša sila pri realizácii.

Férovosť

Férovosť

Dynamika je sila, pomocou ktorej zlepšujeme dobré a vytvárame nové. Vyžaduje si ochotu a schopnosť meniť sa, ako aj odhodlanie preberať zodpovednosť. V tom je naša sila pri realizácii.

Partnerstvá

Partnerstvá

Prostredníctvom budovania a udržiavania dlhodobých partnerstiev chceme prispieť k zlepšeniu podmienok v témach, ktorým sa venujeme. Chceme byť spoľahlivým a stabilným partnerom pre tých, ktorých podporujeme.

Etika a transparentnosť

Etika a transparentnosť

Konáme a komunikujeme otvorene. Všetky informácie transparentne zverejňujeme, tak, aby boli prístupné komukoľvek.

Oblasti podpory

Cieľom je rozvíjať témy, ktorých dlhodobá a systematická podpora predstavuje prínos nielen pre jednotlivca, ale aj spoločnosť.

Sociálna a zdravotná pomoc

Sociálna a zdravotná pomoc

Podpora dobrovoľníctva

Podpora dobrovoľníctva

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Viac o oblastiach podpory

Grantové výzvy

Niekoľkokrát do roka otvárame grantové výzvy, vďaka ktorým sa môžu realizovať rôzne verejnoprospešné projekty či poskytnúť individuálna podpora. Pozrite si naše aktuálne výzvy.

Viac info o výzvach