Domov - Novinky - Tretí rok stojíme pri dobrovoľníckych centrách
Novinky

Tretí rok stojíme pri dobrovoľníckych centrách

Tretí rok stojíme pri dobrovoľníckych centrách

Téma podpory dobrovoľníctva nie je pre nás novinkou. Už tretí rok jej venujeme pozornosť nielen prostredníctvom podpory strešnej organizácie Platformy dobrovoľníckych centier, ale aj finančnou podporou jednotlivých dobrovoľníckych centier, ich kapacít a udržania efektívnej infraštruktúry. Riešenie aktuálnych potrieb v téme rozvoja dobrovoľníctva a zachovanie kontinuity pri poskytovaní dobrovoľníckej pomoci občanom, komunitám a organizáciám považujeme za kľúčové.

Grantový program s názvom Inštitucionálna podpora dobrovoľníckych centier a 3-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupkýň spoločnosti Kaufland Slovensko, Nadácie Centra pre filantropiu a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií sa tento rok rozhodla podporiť projekty 7 dobrovoľníckych centier v celkovej sume 32 000 €.

Dobrovoľnícke centrá v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji sa v nadchádzajúcich mesiacoch zapoja do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorou chcú motivovať ľudí k využívaniu dobrovoľníckych príležitostí vo svojom okolí. Je tiež skvelou príležitosťou pre nováčikov, ktorí chcú s dobrovoľníctvom začať, aby si ho počas takéhoto týždňa vyskúšali.

Ako hovorí samotný základ slova, dobrovoľníctvo sa vyznačuje dobrovoľnosťou a nezištnosťou tých, ktorí ho vykonávajú. O to viac je potrebné, aby sme vyzdvihovali pozitívne príklady ľudí, ktorí mu venujú svoj čas a energiu a vyjadrili im patričnú vďaku. Predsa len – výkon dobrovoľníctva pozitívne vplýva na celú spoločnosť. Dobrovoľnícke centrá, aj vďaka našej podpore, ocenia prácu, prínos a pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na slávnostných podujatiach Srdce na dlani.

Týždeň dobrovoľníctva aj oceňovanie Srdce na dlani majú svoju niekoľkoročnú tradíciu. Vyzdvihujú jeho dôležitosť a prínos v podobe solidárnosti, súdržnosti a citlivosti, rovnako ako  majú aj informačnú a osvetovú funkciu. Okrem týchto ´stálic´ však dobrovoľnícke centrá prichádzajú aj s ďalšími ideami na podporu rozvoja dobrovoľníctva ako Dobronoviny či Dobroraňajky, ktoré zviditeľnia prínosy dobrovoľníctva pre organizácie.

Nadačný fond Kaufland podporuje aj aktivity samotnej Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je strešnou organizáciou dobrovoľníckych centier. Ide predovšetkým o projekt s názvom Angažovaná škola 2024 – školský program výchovy k dobrovoľníctvu a Srdce na dlani – národné oceňovanie za dobrovoľníctvo.

Zoznam podporených projektov nájdete TU

Úplné znenie výzvy je dostupné TU