Domov - Novinky - Prerozdelili sme podporu pre organizácie poskytujúce terénne sociálne služby
Novinky

Prerozdelili sme podporu pre organizácie poskytujúce terénne sociálne služby

Prerozdelili sme podporu pre organizácie poskytujúce terénne sociálne služby

Do pilotného ročníka grantového programu Nadačného fondu Kaufland Zelená pre terénne sociálne služby bolo predložených 15 projektových zámerov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré na Slovensku poskytujú terénne sociálne služby. 3-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupkýň spoločnosti Kaufland Slovensko, Nadácie Centra pre filantropiu a Nadácie na podporu sociálnych zmien – SOCIA sa rozhodla podporiť 10 projektov celkovou sumou 25 934 €.

Považujeme za dôležité sprístupňovať ľuďom ohrozeným či zažívajúcim sociálne vylúčenie kvôli svojmu zdravotného postihnutiu spoločenské zdroje a podporiť možnosť žiť kvalitný dôstojný život a samostatne riešiť problémy, na ktoré vo svojom živote narážajú.

Nadačný fond Kaufland podporou 10 vybraných organizácií rozširuje svoju doterajšiu spoluprácu so Slovenským červeným krížom, ktorému spolu s Kaufland Slovenská republika v.o.s prispel na kúpu už 30 terénnych vozidiel. Územné spolky SČK získané autá využívajú na rozvážanie obedov, nákupov, liekov seniorom a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vďaka finančným príspevkom z Nadačného fondu Kaufland zvýši organizácia Elixír, n.o. kvalitu a objem prepravnej služby a donášky liekov pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a doplnia svoje služby v Starej Ľubovni o sociálny taxík pre zdravotne znevýhodnených. Arcidiecézna charita v Košiciach dovybaví požičovňu pomôcok pre ľudí, ktorí pomôcku potrebujú, požičovňa pomáha ľuďom preklenúť časové obdobie do schválenia nároku na pomôcku od poisťovne. Kompenzačné pomôcky budú bližšie k nevidiacim a ľuďom so zrakovým postihnutím v Trnavskom kraji, kde Únia nevidiacich a slabozrakým Slovenska priamo v domácom prostredí klientov odskúša vhodnosť a dostatočnú náhradu za stratu či obmedzenie zrakových funkcií. OZ ATHÉNA rozšíri služby včasnej intervencie terénnou formou pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom vo veku od narodenia do siedmich rokov, do okresov na juhu Banskobystrického kraja.

Zoznam podporených projektov nájdete TU

Úplné znenie výzvy je dostupné TU