Nadačný fond Kaufland podporil spolu 582 projektov

Poskytuje podporu predovšetkým v témach pestrého a vyváženého stravovania, dobrovoľníctva a sociálnej pomoci, s cieľom prinášať pozitívnu zmenu pre jednotlivcov aj celú spoločnosť.

Aktuálne výzvy

Oblasti podpory

Cieľom je rozvíjať témy, ktorých dlhodobá a systematická podpora predstavuje prínos nielen pre jednotlivca, ale aj spoločnosť.

Sociálna a zdravotná pomoc

Sociálna a zdravotná pomoc

Podpora dobrovoľníctva

Podpora dobrovoľníctva

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Viac o oblastiach podpory

Grantové výzvy

Niekoľkokrát do roka otvárame grantové výzvy, vďaka ktorým sa môžu realizovať rôzne verejnoprospešné projekty či poskytnúť individuálna podpora. Pozrite si naše aktuálne výzvy.

Viac info o výzvach

Etika a transparentnosť

Transparentné zverejňovanie informácií o činnosti fondu je zabezpečované prostredníctvom plnenia dvoch etických kódexov, ktoré nájdete v tejto časti.

Viac o etike a transparentnosti