Domov - Novinky - Štartujeme projekt Ukážkovej školy v MČ Staré mesto
Novinky

Štartujeme projekt Ukážkovej školy v MČ Staré mesto

Štartujeme projekt Ukážkovej školy v MČ Staré mesto

Na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií trpí viac ako 12 tisíc detí obezitou, za ktorú je zodpovedný aj sedavý spôsob života a nevhodná životospráva. Aj z tohto dôvodu podporujeme prostredníctvom rôznych aktivít, každý mesiac 42 000 detí v základných a materských školách po celom Slovensku v ich snahách o zdravšie stravovanie.

Po novom k nim pribudla aj podpora projektu s názvom Ukážková škola, ktorá pilotne prebehne na základných a materských školách v bratislavskej mestskej časti Staré mesto, pod taktovkou občianskeho združenia Skutočne zdravá škola. Projekt začne na jar a bude trvať 2 roky. V rámci neho sa vykoná vstupný dotazník a realizuje sa rozsiahla analýza školskej jedálne, aby sa zistil počiatočný stav. Na základe neho sa stanovia postupné opatrenia, ktoré školské stravovanie krok po krok nasmerujú k zdravším a udržateľnejším spôsobom. Nebudú chýbať prednášky a workshopy pre žiakov, pedagógov, zamestnancov školských jedální, ale aj samotných rodičov. Kým rodičia dostanú tipy ako pripravovať vyváženejšie desiate, pedagógovia sa dozvedia, ako zapojiť tému jedla a dôležitosti jeho pestrosti do vyučovacieho procesu. Pri komplexnej zmene je totižto potrebné aktívne zapojenie všetkých aktérov.