Domov - Novinky - Podporili sme Skutočne zdravú konferenciu
Novinky

Podporili sme Skutočne zdravú konferenciu

Podporili sme Skutočne zdravú konferenciu

Opäť sme boli hlavným partnerom Skutočne zdravej konferencie, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Skutočne zdravá škola pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podujatie privítalo odborníkov, pracovníkov školských jedální, učiteľský personál a vedenie škôl z rôznych kútov Slovenska. Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť školám, ako aj verejnosti priestor a príležitosť diskutovať o dôležitých otázkach vzdelávania, školského stravovania, zdravého životného štýlu a udržateľnosti. 14 prednášajúcich sa viac ako 80 zúčastneným snažilo priblížiť dôležitosť rôznych tém, ktoré sa danej problematiky týkajú. Podujatie otvorili Mgr. Mikuláš Prokop z MŠVVaŠ SR a Maroš Molnár, propagátor zdravého životného štýlu a ambasádor Skutočne zdravej školy.

Zmena školského stravovania je komplexnou a systematickou prácou, preto konferencia priniesla nielen diskusiu na tému plytvania potravinami v školských jedálňach či praktické workshopy pre pedagógov a zamestnancov školských jedální, ale ocenila aj školy, ktoré sa dlhodobo usilujú o zmenu v tomto smere.

Sme hrdí, že môžeme aj takýmto spôsobom prispievať k diskusii o vyváženej a pestrej strave u detí a k výmene skúseností z tejto oblasti.